Busdienst

 

Het busvervoer van onze school wordt georganiseerd door de gemeente Machelen-Diegem. De busfirma Keolis staat in voor dit vervoer.

Om alles vlot te laten verlopen zijn er in samenspraak met het gemeentebestuur en de twee betrokken scholen overeenkomsten gemaakt betreffende het gebruik van de schoolbus. Gelieve hiermee rekening te willen houden:

 • De kinderen die in Diegem naar school gaan, kunnen gebruik maken van de schoolbus die in Diegem rijdt.

 • De schoolbus zal nog alleen stoppen op de vastgestelde stopplaatsen (zie hieronder / bijlage).

 • Er dient altijd rekening gehouden te worden met mogelijke vertragingen.

 • De verantwoordelijkheid van de scholen beperkt zich tot de schoolbus.

 • De kinderen naar de schoolbushalte brengen en ze er ook komen afhalen, valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

 • Ouders die wensen dat hun kinderen ’s morgens alleen naar de bushalte gaan en ook ’s avonds alleen van de bushalte naar huis teruggaan, moeten dat schriftelijk verklaren en ondertekenen, en dit wordt vermeld op het buspasje van het betrokken kind.

 • Kinderen die aan de bushalte niet door de ouders worden afgehaald en waarvan de school geen toelating heeft om alleen naar huis te gaan, rijden verder mee tot aan de gemeenteschool van Diegem. Daar moeten ze door de ouders afgehaald worden voor het einde van de voorziene toezichtdienst.

 • Als er ’s morgens geen kinderen aan de halte staan, stopt de bus daar ook niet.

 • Kinderen die de schoolbus nemen, beschikken over een buspasje afgeleverd door de gemeente. Kinderen die niet beschikken over een buspas, kunnen geen gebruik maken van het busvervoer.

 • Het schoolbusvervoer is betalend: per schooljaar € 60 euro of per trimester € 25.

 • De buspasjes dienen te worden aangevraagd via “machelen.ticketgang.eu”. Ouders die reeds een login hebben voor de speelpleinen kunnen met dezelfde login en paswoord een buspasje aanvragen, andere ouders dienen zich eerst te registeren.

 • De buspasjes worden door de gemeente aangemaakt en worden ter beschikking gesteld aan de ouders op de dienst Onderwijs van de gemeente.

 • Aangekochte buspasjes worden niet terugbetaald. 

 • Door hun kind(eren) te laten gebruik maken van de schoolbus verklaren de ouders kennis genomen te hebben van deze regelgeving en gaan zij daarmee akkoord.

 • Heb je nog vragen? Dienst Onderwijs - Jill Lauwers 02/254.12.54 of jill.lauwers@machelen.be.

Klik hier voor de uurregeling.