Schoolbestuur

 

Leden Raad van Bestuur

 

Erwin Hertens
voorzitter
erwin.hertens@ibz.fgov.be

 

Georges De Smit
ondervoorzitter
georges.desmit@kov.be

 

Marc De Valck
secretaris
marc.devalck@kov.be

 

Rita De Clerck
afgevaardigd bestuurder secundair onderwijs
rita.declerck@kov.be

 

Walter Hendrickx
afgevaardigd bestuurder voor basis en buitengewoon lager onderwijs
walter.hendrickx@kov.be

 

Rene De Wit
afgevaardigd bestuurder voor het financieel beleid
rene.de.wit1@telenet.be

 

Hendrik Gelaude 
afgevaardigd bestuurder met zorg voor preventiebeleid
hendrik.gelaude@kov.be

 

Luc Boulangé
bestuurder
luc.boulange@kov.be

 

Christiane Butaye
bestuurder
christiane.butaye@kov.be

 

Frank Coppens
bestuurder
frank.coppens@kov.be

 

Greet De Keyzer

bestuurder 
greet_dekeyzer@hotmail.com

 

Michel Grillet 
bestuurder 
grilletandpartners@skynet.be

 

Wim Jacobs 
bestuurder
wim.jacobs@kov.be

 

Johan Schoonackers 
bestuurder 
johan.schoonackers@kov.be

 

Pat Vandewiele
bestuurder, voorzitter van de Vereniging van Aartsbisschoppelijke Instituten 
pat.vandewiele@diomb.be

 

LEDEN ALGEMENE VERGADERING

De leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met :

 

Patrick Bieghs

Anne-Marie Panneels

Francis Pepermans

en  adviserende leden:

 

Johan van Engelant 
algemeen directeur KOV en coördinerend directeur scholengemeenschap secundair onderwijs
uitvoerend coördinator KOV-secretariaat
johan.vanengelant@kov.be

Sophie Lucas
coördinerend directeur scholengemeenschap NoordRand
sophie.lucas@kov.be