Schoolraad

In het basisonderwijs bestaat een schoolraad uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

 

Voor onze school zijn volgende personen lid van de schoolraad:

 

- Voor het personeel: Dhr. Patrick Paeps en Mevr. Carine Van Hove

- Voor de ouders: Dhr. Dieter Imbrechts en Mevr. Nele Imbrechts

- Voor de lokale gemeenschap: Dhr. Guy Van Weyenberge

- Voor het schoolbestuur: Dhr. Luc Boulangé

- Adviserend lid: Mevr. Liesbeth Van Hemelrijck (directie)