Onze christelijke identiteit...

 

De parochiale school... De school met een hart voor elk kind.

 

We zijn in de eerste plaats een katholieke school, een christelijk geïnspireerde school. Dat dragen we in ons hart.

 

-Wij vinden het belangrijk de dag te beginnen met een stilte- en sfeermoment waarin plaats is voor een gebed of een Christelijk lied.

-We leggen vanuit de waardeverhalen van Jezus verbanden met de eigen leefwereld en eigen belevenissen van de kinderen.

-Belangrijke waarden zoals respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid en dankbaarheid integreren we in ons dagelijkse schoolleven.

-We vinden het opportuun dat de kerkelijke feesten een plaats hebben in het leven van onze kinderen. We maken dit aanschouwelijk in de klas en in de school.

 

Het "kapelleke" heeft een belangrijke plaats in onze school, en in ons hart. Elke maand is een andere klas verantwoordelijk voor deze plaats.